en_US
en
on
Mobile View
Masaüstü Görünüme Geçiniz
İnsan Kaynakları
1235
enable
skins/simpleBlack/skin.css
Amelie|https://www.youtube.com/watch?v=unCVi4hYRlY,Jarrod Radnich|https://www.youtube.com/watch?v=n4JD-3-UAzM,Calvin Harris|https://www.youtube.com/watch?v=kOkQ4T5WO9E,Rihanna |https://www.youtube.com/watch?v=HL1UzIK-flA
true
true
50
1
bottom
false
 


   Tüm işlerindeki başarısını sadece sahip olduğu insan potansiyeli ile sağlayabileceğinin ve bu potansiyeli daha da güçlendirdikçe geleceğini sağlam temellere oturtabileceğinin farkındadır.

   Yapı Merkezi'nde İnsan Kaynakları politikasının temeli, bilgi işleyerek güzeli arayan ve yaratıcılığa yön veren bir kültür yapısının kazandırılması esasına dayandırılmıştır. İnsan Kaynakları uygulamaları bu politika doğrultusunda hayata geçirilmekte ve insan potansiyeline sürekli yatırım yapılmaktadır.

İşe Alım

Yaratıcı düşünebilen, üstün donanımlı, kaliteye önem veren ve uluslararası iş yapabilme anlayışına sahip, nitelikli adayları seçerek istihdamını sağlarız. 

Performans Değerlendirme

Performans değerlendirmesinde, önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda çalışanların iş performanslarının ölçülmesi; yetkinlik değerlendirmesinde ise çalışan davranışlarının ölçümlenmesi esastır. Her iki değerlendirme sürecinin sonunda; üstün performans gösterenlerin ödüllendirilmesinin yanı sıra yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve gelişim alanlarının belirlenmesi hedeflenir. 

Eğitim ve Gelişim

Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, nitelikli insan gücümüzü karlılık ve sürdürülebilir rekabet amaçlı gelişim projeleriyle desteklemek ve Grup şirketlerimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacı ile, çalışanlarımızı geliştiririz. En güncel yönetim sistemlerini, trendleri ve iş modellerini, İnsan Kaynakları fonksiyonlarımıza entegre ederek, çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli takip ederiz. 

Kariyer Yönetimi

Bir üst seviye için gelişme gösteren çalışanlarımızı, grubumuzun ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, bulundukları şirkette veya diğer Grup şirketlerinde değerlendirmek önemli bir önceliğimizdir. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak farklı konularda uzmanlaşabilecek altyapıya ve yüksek potansiyele sahip çalışanlarımızın, yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması, sürekli hedefimizdir.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren, ücretlendirme ve yan haklar sistemi esas alınmıştır. Grubumuzda tüm seviyelerdeki çalışanlar için yapılan iş değerleme ve kademelendirme çalışmaları ile birlikte ücret ve yan haklar politikaları her yılki ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçirili


Bilgi Toplumu Hizmetleri


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” in 6.Maddesi uyarınca öngörülen içeriğe bu başlık altında yer verilecektir.


Çevre Yönetim Sistemi


Oral İnşaat 2013 yılında, doğrudan ve dolaylı şekilde oluşan çevresel etkilerini sistemli ve etkin bir şekilde yönetebilmek hedefiyle Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.

İnşaat faaliyetlerinin her kademesinde Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklerine göre davranmak Oral İnşaat tarafından ilke haline getirilmiş, çalışanlara bu konuda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Park İnşaat, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarını ne şekilde yerine getirdiğini göstermek, strateji ve politikalarını anlatmak amacı ile bir el kitabı oluşturmuştur. Ayrıca inşaat faaliyetlerinin her aşamasında oluşabilecek çevresel etkilerin kontrol altına alınması ve asgari düzeye indirilmesi için 10 farklı prosedür hazırlamıştır.

Oral İnşaat Çevre Yönetim Sistemi, Ekim 2013de bağımsız denetim kuruluşu TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından ISO 14001 sertifikası ile belgelendirilmiştir.


 Oral İnşaat
Oral İnşaat